Class times

Beginners  |  Open  |  Open/Pranayama  |  Pranayama  |  Intermediate  |  Restorative

 

Monday

9:30am – 11:00am beginners yoga with Traycie
5:30pm – 6:45pm yoga with Traycie
7:00pm – 8:30pm restorative yoga with Traycie

Tuesday

9:30am – 11:00am yoga with Nadine
5:30pm – 6:45pm yoga with Steve
7:00pm – 8:30pm Beginners yoga with Steve

Wednesday

9:30am – 11:00am yoga with Joe
5:30pm – 6:45pm yoga with Steve
7:00pm – 8:30pm Intermediate yoga with Steve

Thursday

9:30am – 11:00am yoga with Sarah
5:30pm – 6:45pm yoga with Steve
7:00pm – 8:30pm Beginners yoga with Steve

Friday

9:30am – 11:00am yoga with Steve
5:30pm – 6:45pm Gentle yoga with Sarah

Saturday

7:00am – 8:15am pranayama with Steve
8:30am – 10:00am yoga with Steve

Sunday

9:30am – 11:00am yoga and pranayama with Steve